Emajõe suvekontsert 2022 – Daniel Levi /  „Emajõgi ja skulptuurid“

20. juulil toimus Emajõe rannas Daniel Levi kontsert. Kontserdile eelnes Kõrgema Kunstikooli Pallas skulptuuriosakonna juhataja Anne Rudanovski  loeng  „Emajõgi ja skulptuurid“.

Fotod: Eva Maria Tartu

Jaga ka teistega!

Kus valgust, seal laulu