Emajõe suvekontsert 2021 – Greip / Kureeritud elurikkuse loeng – Urmas Tartes ja Timo Maran

Emajõe suvekontsertide 2021 sarja teisel sündmusel kohtusime Autovabaduse puiesteel vokaalansambliga Greip. Kontserdile eelnes Kureeritud elurikkuse vestlusring, kus osalesid bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes ning semiootik ja poeet Timo Maran. Juttu tuli linnalooduse ja jõe tihedast vastastikmõjust kõigis mõõtkavades – putukatest poeesiani.

Fotod: Eva Maria Tartu

Jaga ka teistega!

Kus valgust, seal laulu