Suvekontsertide sari soovib tuua enam elavat muusikat Tartu suvisesse linnaruumi, st eelkõige uutesse ja eriilmelistesse kontserdipaikadesse Emajõe ääres.
Uutes esinemiskohtades käituvad heli ja ruum teistmoodi – iga kontsert on kordumatu, elamus sõltub asukohast, kahjuks või õnneks ka ilmast ning kaasalööjaist ehk kontserdipaiga uudsuse tõttu erksaks muutunud publikust.

Kontsertsari soovib kõnetada jõge ja linna ennast ning pakkuda uusi ruumi- ja jõekogemusi ning võimalusi teistsuguseks muusikaliseks osasaamiseks.


Suvel 2021 kohtume viiel kolmapäeval alates 28. juulist.

Kõige paremad linnad maailmas on linnad, kus voolab jõgi! Kohtumiseni Emajõe ääres!